Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do najboljših storitev

Naš zdravstveni sistem je zasnovan tako, da poznamo obvezno zdravstveno zavarovanje in prostovoljna zdravstvena zavarovanja. V to skupino spada tudi dodatno zdravstveno zavarovanje, ki pa ga velikokrat pomotoma enačimo z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem.

Bistvena razlika je v tem, da nas na eni strani dopolnilno zdravstveno zavarovanje obvaruje stroškov doplačil za zdravstvene storitve, na drugi strani pa nam dodatno zdravstveno zavarovanje nudi kritje le nadstandardnih zdravstvenih storitev.

Bolniška odsotnost je lahko za marsikoga velik finančni problem

Bolniška odsotnost lahko marsikoga finančno zelo prizadene. Zato je želja vsakega posameznika zagotovo ta, da se čim prej vrne na delovno mesto, da je tako finančni izpad čim manjši. Številna dodatna zdravstvena zavarovanja vam v tem primeru lahko pridejo še kako prav.

V primeru, da imate sklenjeno ustrezno dodatno zdravstveno zavarovanje, ki vam omogoča hitrejši pregled pri specialistu, bo tudi vaše okrevanje veliko hitrejše. Tako se boste izognili dolgim čakalnim dobam in v najkrajšem možnem času prišli do diagnoze, na podlagi katere bo sledila terapija. Hiter diagnostični postopek je izjemno pomemben pri različnih okrevanjih po poškodbah ali bolezni.

Različne nadstandardne zdravstvene storitve vam omogočajo večjo varnost

Poleg hitrega pregleda pri specialistu, pa vam dodatno zdravstveno zavarovanje sklenjeno pri zavarovalnici Triglav lahko krije tudi druge nadstandardne zdravstvene storitve. Eno od njih je kritje nadstandardnih storitev v zobozdravstvu, s čimer bo vaših skrbi pri zobozdravniku konec. Pri tem se zavarujete lahko tudi za primer, če bi vam kdaj morali vstaviti implantat.

Izjemno pozitivna stvar je, da lahko nadstandardne storitve koristite tudi v tujini. Določena tovrstna zavarovanja vam lahko krijejo različne operacije v tujini, ki so zajete v zavarovalno kritje. Poleg tega pa imate krito tudi asistenco za izvedbo operacije v različnih državah EU in Švici. V kritje nadstandardnih zdravstvenih storitev pa lahko vključite tudi svoje otroke, s čimer boste poskrbeli za varnost cele družine.

V tej kategoriji: