Požarna varnost bo preprečila najhujše

Požar lahko uniči objekt in se razširi še na druge, povzroča poškodbe in lahko celo vzame življenja. Lahko uniči tovarno in ne naredi le ogromne škode in terja smrtnih žrtev. Posledica je lahko tudi ta, da preživeli izgubijo delo. Zato je požarna varnost organizacije izrednega pomena. Vsi zaposleni morajo biti pri svojem delu varni.

Če se zgodi najhujše in pride do širjenja uničujočega ognja, morajo vsi vedeti, kako ob tem ravnati. Tukaj nastopi podjetje Projekt Varnost, katerega posebnost je prav to, da izdelajo varnostni plan. Kaj vse pa ta zaobjema? Dobra požarna varnost in njeno izvajanje zavaruje ljudi in premoženje ter okolice. Požar se iz goreče zgradbe namreč lahko razširi tudi v bližnji gozd. Tako se poškodbe razširijo še na okolje in živali.

Požarna varnost varuje in rešuje življenja

Dejavnost požarna varnost se izvaja v okviru varnega dela. Za izvajanje te je treba dobiti posebno licenco in pooblastila. To se podeli le instituciji, v kateri so zaposleni izkušeni strokovnjaki, kot je Projekt Varnost. V stavbah, v katerih še niso določena pravila oziroma ukrepi ob nesreči, nujno potrebujejo skupek navodil za ukrepanje ob ognjeni nezgodi.

požarna varnost

Zelo pomembno je namreč, da so vsi, ki se tam redno nahajajo, varni. Takšna požarna varnost pa se začne pri osnovah: informacijah. Vsi morajo vedeti, kaj točno je požarna varnost. Kaj vse lahko ogroža njihovo zdravje pri delu in kako ukrepati, ko pride do požara.

Požarna varnost zmanjšuje paniko

Če požarna varnost ni urejena in pride do nesreče, ljudi zagrabi panika. Panični osebki pa lahko naredijo še več škode in utrpijo več poškodb. Pametno je zagotoviti, da postane požarna varnost naloga strokovno usposobljenega osebja, ki se ukvarja le s tem. Prvi korak je ta, da si strokovnjak ogleda in preuči celoten objekt.

Na podlagi tega se izdela grafični prikaz celotne strukture in se označi vse nevarnosti in naprave za preventivno zaščito in ki se uporabijo med samim reševanjem. Ta prikaz je izdelan za vse uporabnike, gasilce in preostale, ki so vpleteni in nujni za reševanje. Pravilno izdelan načrt je ključnega pomena pri ohranjanju življenj in premoženja.

V tej kategoriji: